[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP Link

SKP สารสนเทศ
SKP แหล่งเรียนรู้

SKP VDO

- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

- นิเทศโรงเรียน 1/2558

- นิเทศหลักสูตรสวนกุหลาบฯ1/2558

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เว็บไซต์ทั่วไป

แผนผังหน่วยงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Click ดูประวัติ
นางสุชีลา ศรีบาง
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสะอาด เหมือนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมวดี สมสุวรรณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวรัตนา สืบสาย
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุพัตรา เกตุสุข
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
19 : ครูเก่าสวนปทุม
20 : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี