[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP Link

fix
11
SKP สารสนเทศ
SKP แหล่งเรียนรู้


SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

เว็บไซต์ทั่วไป
Special

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางวาสนา หงษ์ษา
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.จรัส ผิวดี
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางณัชชา บุญประไพ
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางวิชยาภรณ์ ระจิตร
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร.ท.พิชัย สุวรรณมยุร
ครู
Click ดูประวัติ
นายประทีป คล่องจิต
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต หญิงกฤษณา มีณรงค์
พนักงานราชการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณเเละบุคคล
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
20 : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี