[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP ห้องเรียนพิเศษ

SKP Link

fix
11
SKP สารสนเทศ
SKP แหล่งเรียนรู้


SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

เว็บไซต์ทั่วไป
Special

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นายนิพนธ์ อำพัฒน์
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางรัชฎาภรณ์ ดีเส็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางมาเรียม โรจนาวี
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางวราภรณ์ วัฒนเขจร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางอารยา พิสุทธิพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวรเชษฐ์ วรรณสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายเจตน์สฤษฎ์ ศรีสุวรรณ
ครู
Click ดูประวัติ
นายอภิชาติ อินกัน
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวสุทธาวรรณ งามศัพท์
ครู
Click ดูประวัติ
นายไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวประภาพร เหล่าพิเดช
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพิมล อาจชอบการ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายชนสรณ์ มะยาระ
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นายยศ สายจันดา
ครูอัตราจ้าง
Click ดูประวัติ
นายสมชาย แสงธรรมวุฒิ
ครูผู้ช่วย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณเเละบุคคล
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
11 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
14 : คณะกรรมการสถานศึกษา
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
17 : สมาคมผู้ปกครองและครู
18 : เครือข่ายผู้ปกครอง
20 : กลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี