[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP Link

SKP สารสนเทศ
SKP แหล่งเรียนรู้

SKP VDO

- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

- นิเทศโรงเรียน 1/2558

- นิเทศหลักสูตรสวนกุหลาบฯ1/2558

- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เว็บไซต์ทั่วไป

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 ชุดการสอน เสียงเพรียกจากขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 120 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายทิวากร ว่องเจริญ
10/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดศาสนาสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕( อ่าน : 239 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวพิศมัย แจ่มจำรัส
24/มี.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเว็บช่วยสอนตามรูปแบบการสอนเเบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 498 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาววาสนา แสงศรี
24/มี.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 479 / ดาวน์โหลด : 88 ) เจ้าของ นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย
12/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2( อ่าน : 488 / ดาวน์โหลด : 86 ) เจ้าของ นางสาวนงค์รักษ์ ลีสี
12/ก.พ./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 การใช้กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ตามหลักการบริหารวิชาการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี( อ่าน : 574 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวสุพชาต ชุ่มชื่น
26/ก.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 1745 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางกาญจนา ฉันทะโส
1/ก.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1850 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวศิราณี มะแอ
7/เม.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการประเมินโครงการการแก้ปัญหา สารเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี    ( อ่าน : 1613 / ดาวน์โหลด : 193 ) เจ้าของ นางสาวสมศรี กาญจนเดชากุล
13/ม.ค./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานผล การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปรายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( อ่าน : 999 / ดาวน์โหลด : 134 ) เจ้าของ นายรุ่งศักดิ์ ช้อนทอง
22/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ เพื่อส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 1331 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข
19/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 2419 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวกรองทอง ธีระเนตร
19/ธ.ค./2557
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การใช้นวัตกรรมสื่อประสม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ง21102) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 2825 / ดาวน์โหลด : 251 ) เจ้าของ จิราภา เพียรเจริญ
25/ต.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 2259 / ดาวน์โหลด : 806 ) เจ้าของ นางสาวพรทิพภา อินทปัญญา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
12/ต.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>