พุธ ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหา คาดว่าจะติด 0, ร, มส, มผ เมื่อสิ้นภาคเรียน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหา คาดว่าจะติด 0, ร, มส, มผ เมื่อสิ้นภาคเรียน
เข้าชม 71  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562