จันทร์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.15 น. )
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
เข้าชม 117  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
นักเรียน ม.6 สอบ GAT/PAT (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
นักเรียน ม.6 สอบ GAT/PAT
เข้าชม 117  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
เข้าชม 117  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562