อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

นักเรียน ม.6 สอบ GAT/PAT (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
นักเรียน ม.6 สอบ GAT/PAT
เข้าชม 102  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
เข้าชม 102  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562