ศุกร์์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 และลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. )
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

เข้าชม 89  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. )
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
เข้าชม 89  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562