เสาร์์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียน MEP มีการสอบสัมภาษณ์)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียน MEP มีการสอบสัมภาษณ์)
เข้าชม 101  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. )
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
เข้าชม 101  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562