พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. )
ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
เข้าชม 173  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักเรียนทุกระดับชั้น

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. )
- ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
- ลงทะเบียนเรียนซ้ำ นักเรียนทุกระดับชั้น

เข้าชม 173  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนซ้ำ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 น. )
นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนซ้ำ
เข้าชม 173  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562