เสาร์์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 น. )
มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
เข้าชม 149  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
งานเครือข่ายผู้ปกครองสานสัมพันธ์วันของลูก

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 17.00 น. )
งานเครือข่ายผู้ปกครองสานสัมพันธ์วันของลูก
เข้าชม 149  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
เข้าชม 149  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562