เสาร์์ ที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 (ความสามารถพิเศษ) (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 (ความสามารถพิเศษ)
เข้าชม 104  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป
เข้าชม 104  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562