พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

เข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
เข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
เข้าชม 110  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562