พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

เข้าค่าย

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.30 น. )
เข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าชม 93  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2561