ศุกร์์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

เข้าค่าย (วันที่ 2)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.30 น. )
เข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าชม 109  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
  
เข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 12.00 น. )
เข้าค่ายปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าชม 109  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2561