ชื่อ - นามสกุล :นางสะอาด เหมือนแก้ว
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานเเนะเเนว
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองเเละครูฯ
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานเเนะเเนว
กลุ่ม / แผนก : สมาคมผู้ปกครองและครู
หน้าที่ในกลุ่ม : กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ