หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (ห้องเรียน MOU สพฐ.)
โดย : admin
อ่าน : 3393
ศุกร์์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (ห้องเรียน MOU สพฐ.)


ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (ห้องเรียน MOU สพฐ.) เริ่มขึ้นที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี ตั้งเเต่ปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ที่ให้บริการทางด้านวิชาการในการจัดการเรียนการสอนทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
2. โรงเรียนธัญบุรี
3. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
4. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
5. โรงเรียนวัดเขียนเขต
โดยจะมีบางรายวิชาที่นักเรียนจะต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ในทุกๆวันจันทร์


 โรงเรียนทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 และตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  ณ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

    
 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ณ หอประชุม คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

   

   

 โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้มอบหมายสำหรับบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

   

 กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ห้องเรียน MOU (RMUTT ROBOT ACADEMY 2018)  วันที่ 7-9 ตุลาคม 2561 ณ บ้านสวนรจนารีสอร์ต  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
   
   
   
 โครงการค่ายหุ่นยนต์ RMUTT Robot Academy 2019 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2562 ห้องโครงการความร่วมมือทางวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 กันยายน -2 ตุลาคม 2562 ณ บ้านป่าริมเขื่อนรีสอร์ท จ.นครนายก