หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาและวัฒนธรรม ไทย – ญี่ปุ่น
โดย : admin
อ่าน : 2453
พุธ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาและวัฒนธรรม ไทย – ญี่ปุ่น

 ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสามารถเชื่อต่อผู้คนจากทุกภูมิภาคเข้าหากันได้ ทำให้เราต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการค้า  การศึกษา การท่องเที่ยว ทำให้เราต้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีของประเทศอื่นๆ เพื่อจะเข้าใจสังคมและบริบทของแต่ละประเทศให้มากขึ้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยท่านผู้อำนวยการชฎาพร  เธียรศิริพิพัฒน์ จึงได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาและวัฒนธรรม ไทย – ญี่ปุ่น ขึ้นในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินการ  

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ศึกษา วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น 
2.  เพื่อให้ครูได้มีโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ในแบบฉบับของประเทศญี่ปุ่น
3.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ภายนอกประเทศ
4.  เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทย

 ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น เเละได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนมัธยมศึกษา ของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ 1.  Hanshinkoya Senior High School 2. Hanshinkoya Special Needs Education School 

   

จากความร่วมมือของทั้งสองโรงเรียน ทำให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้น จนขยายโครงการมาสู่นักเรียนและบุคลากรของทั้งสองโรงเรียน 

 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนและครูจากโรงเรียน Hyogo Prefectural Hanshinkoya Senior High School เพื่อมาศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทย ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2561 
   
 วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 นักเรียนและครูของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ที่โรงเรียน Hanshinkoya


   

 วันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 นางงามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ สพม.4 เเละ นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  ลงนามทำข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียน Hanchinkoya senior high school และโรงเรียน sasayama Japan กับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ณ ประเทศญี่ปุ่น และยังขยายผลไปยังโรงเรียน Higashinada Hight School ด้วย

   

 วันที่ 25 – 27 มกราคม 2562 คณะครูจากโรงเรียน Hanshinkoya High School , Kande Public Free School, Hanshinkoya Special Needs Education School , Sasayama Industry School จำนวน 31 คน เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญของประเทศไทย เเละลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเเลกเปลี่ยนการศึกษาเเละวัฒนธรรมร่วมกัน ระหว่าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี กับโรงเรียน Sasayama Industry School

   

  วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ทำการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จำนวน 10 คน และนักเรียนจากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 2 คน เพื่อเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562


  วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ประชุมครอบครัวนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

   

  วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2562 นักเรียนและครูจากโรงเรียน Hanshinkoya , Sasayama Homei และ Sasayama Sangyo  เดินทางมาศึกษา เรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย

     

  วันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาและวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องช่อกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

  วันที่ 23-27 ตุลาคม 2562 นางจุฑามาศ ดลสอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครู 2 คน นำคณะนักเรียน 12 คน ไปแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมที่โรงเรียนฮันชินโกย่า โรงเรียนซาซายามะ โรงเรียนมิคาเกะ ประเทศญี่ปุ่น 

 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการปฐมนิเทศคณะครูที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา วัฒนธรรม ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมช่อกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

 วันที่ 5-9 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์นำคณะครูเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาเเละวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น สำหรับผู้บริหารเเละครู รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียน Hanshinkoya senior high school ประเทศญี่ปุ่น