หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานข้อมูลการสมัครใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ (DEEP)
โดย : admin
อ่าน : 577
จันทร์ ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 


รายงานข้อมูลการสมัครใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ (DEEP)
ผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา
โดยมีผู้บริหาร จำนวน 1 คน และรองผู้บริหาร จำนวน 4 คน

ดูข้อมูลคลิ๊กที่นี่
ครูผู้สอน
ข้อมูลสารสนเทศของครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวนทั้งหมด 104 คน 
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 12 คน
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13 คน
– กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 คน 
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 คน
– กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 6 คน
– กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 17 คน
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 คน
– กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 9 คน
– กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 คน
   รวม 104 คน

นักเรียน
ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนตามระดับชั้นและห้องเรียน
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  379 คน

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 378 คน

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  387 คน
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  374 คน
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  390 คน
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  322 คน