หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โดย : admin
อ่าน : 4482
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 


ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

******************************************************************************

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
1 เอกสารควบคุมภายใน CSA
2 แบบฟอร์มขอใช้เงินในโครงการ download คลิกที่นี่
3 แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ เกิน 10,000 download คลิกที่นี่
4 แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง เกิน 10,000 download คลิกที่นี่
5 แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ ไม่เกิน 10,000 download คลิกที่นี่
6 แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง ไม่เกิน 10,000 download คลิกที่นี่
7 แบบฟอร์มรายงาน ผ.4 download คลิกที่นี่
8 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ download คลิกที่นี่
9 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ download คลิกที่นี่
10 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ download คลิกที่นี่
11 แบบฟอร์มปฏิทินการปฏิบัติงาน download คลิกที่นี่