หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล
โดย : admin
อ่าน : 6209
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 


ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มกลุ่มบริหารงานบุคคล

******************************************************************************

ลำดับที่ รายการ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มขอเครื่องราชฯ
2 รายละเอียดวิทยฐานะ Download
3 ตัวอย่าง แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วฐ.1 สพฐ Download
4 แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วฐ.1 สพฐ Download
5 ตัวอย่างแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู(รายปีการศึกษา)วฐ.2 สพฐ  Download
6 แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)  วฐ.2 สพฐ  Download
7 ตัวอย่างแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) วฐ.3 สพฐ Download
8 แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) วฐ.3 สพฐ Download
9 คู่มือเเนวปฏิบัติการยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (ว21/2560) Download