ปฏิทินการใช้ห้อง

สิงหาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3
มีรายการจอง
 
4
5 6 7 8 9
มีรายการจอง
 
10 11
12
วันแม่
13 14
มีรายการจอง
 
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องโสตฯ2

อนุมัติ03/08/2561 เวลา 12:55:45
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุพรรษา คำอ่วน   สำหรับแผนก สำนักงานทั่วไป
วาระการประชุม อรมรมเรื่องโรคเอดส์
รายละเอียด

03 ห้องโสตฯ1

อนุมัติ09/08/2561 เวลา 09:25:17
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 61 เวลา 14:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายวงศกร เอกทัตร   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วาระการประชุม ซ้อมละครวิทยาศาสตร์
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

อนุมัติ13/08/2561 เวลา 16:07:31
วันที่ใช้ห้อง 14 ส.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   14 ส.ค. 61 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ   สำหรับแผนก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาต่อชั้นม.3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ