ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5
วันพ่อ
6
มีรายการจอง
 
7 8
9 10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12
มีรายการจอง
 
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
วันสิ้นปี
         

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องโสตฯ2

อนุมัติ05/12/2561 เวลา 13:23:08
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 61 เวลา 07:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 61 เวลา 09:10
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ   สำหรับแผนก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วาระการประชุม พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

อนุมัติ06/12/2561 เวลา 11:39:43
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 61 เวลา 12:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสุพรรษา คำอ่วน   สำหรับแผนก สำนักงานทั่วไป
วาระการประชุม จัดอบรม CPR ในโรงเรียน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ