ปฏิทินการใช้ห้อง

มิถุนายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6
มีรายการจอง
 
7 8
มีรายการจอง
 
9 10
11 12 13
มีรายการจอง
 
14 15 16
มีรายการจอง
 
17
18 19 20 21 22
มีรายการจอง
 
23 24
25 26
วันสุนทรภู่
27 28
มีรายการจอง
 
29 30  

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องโสตฯ2

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 60 เวลา 08:20   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสะอาด เหมือนแก้ว   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบัน Find me
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 60 เวลา 08:20   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสะอาด เหมือนแก้ว   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบัน Find me
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 13 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 มิ.ย. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสะอาด เหมือนแก้ว   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาต่อ ม.ศรีปทุม
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 16 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 มิ.ย. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสะอาด เหมือนแก้ว   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาต่อ ม.กรุงเทพ
รายละเอียด

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 22 มิ.ย. 60 เวลา 08:20   ถึงวันที่   22 มิ.ย. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสะอาด เหมือนแก้ว   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 28 มิ.ย. 60 เวลา 13:20   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสะอาด เหมือนแก้ว   สำหรับแผนก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ