ปฏิทินการใช้ห้อง

พฤศจิกายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14
มีรายการจอง
 
15 16 17 18
19 20
มีรายการจอง
 
21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25
26 27
มีรายการจอง
 
28 29 30    

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องโสตฯ2

อนุมัติ13/11/2560 เวลา 13:02:45
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 พ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสะอาด เหมือนแก้ว   สำหรับแผนก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วาระการประชุม แนะแนวจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

อนุมัติ13/11/2560 เวลา 13:05:15
วันที่ใช้ห้อง 14 พ.ย. 60 เวลา 12:00   ถึงวันที่   14 พ.ย. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสะอาด เหมือนแก้ว   สำหรับแผนก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

อนุมัติ16/11/2560 เวลา 13:12:38
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ย. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   20 พ.ย. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ   สำหรับแผนก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาต่อ ม.3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
รายละเอียด

03 ห้องโสตฯ1

อนุมัติ20/11/2560 เวลา 08:05:18
วันที่ใช้ห้อง 20 พ.ย. 60 เวลา 12:00   ถึงวันที่   20 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทัศนีย์ ทุมกิ่ง   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
วาระการประชุม ซ้อมละคร
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

อนุมัติ20/11/2560 เวลา 08:03:35
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 พ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทัศนีย์ ทุมกิ่ง   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯต่างประเทศ
วาระการประชุม ซ้อมละครภาษาอังกฤษ
รายละเอียด

03 ห้องโสตฯ1

อนุมัติ20/11/2560 เวลา 16:27:23
วันที่ใช้ห้อง 21 พ.ย. 60 เวลา 09:10   ถึงวันที่   21 พ.ย. 60 เวลา 11:40
ผู้ขอใช้ นางสะอาด เหมือนแก้ว   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต
รายละเอียด

03 ห้องโสตฯ1

อนุมัติ20/11/2560 เวลา 16:30:09
วันที่ใช้ห้อง 22 พ.ย. 60 เวลา 11:40   ถึงวันที่   22 พ.ย. 60 เวลา 13:20
ผู้ขอใช้ นางสะอาด เหมือนแก้ว   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

อนุมัติ16/11/2560 เวลา 13:17:45
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 60 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ   สำหรับแผนก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วาระการประชุม แนะแนวการศึกษาต่อ ม.3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 8 รายการ