ปฏิทินการใช้ห้อง

มีนาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21 22
มีรายการจอง
 
23 24 25
26 27
มีรายการจอง
 
28
มีรายการจอง
 
29
มีรายการจอง
 
30
มีรายการจอง
 
31
มีรายการจอง
 
 

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องโสตฯ2

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 19 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   19 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจีราพร สุดเต้   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม รับรองผู้ปกครอง สอบม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ รอบ 2
รายละเอียด

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

อยู่ระหว่างทำรายการจอง
วันที่ใช้ห้อง 19 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจีราพร สุดเต้   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 22 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   22 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจีราพร สุดเต้   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม มอบตัวรอบ 2 ห้องเรียนพิเศษ
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 27 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจีราพร สุดเต้   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม รับสมัครนักเรียนม.1และม.4ห้องเรียนปกติ
รายละเอียด

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 30 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจีราพร สุดเต้   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม มอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3และม.6
รายละเอียด

04 ห้องโสตฯ2

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 31 มี.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 มี.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจีราพร สุดเต้   สำหรับแผนก สำนักงานวิชาการ
วาระการประชุม รายงานตัวความสามารถพิเศษ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ