ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1
มีรายการจอง
 
2 3
4 5
วันพ่อ
มีรายการจอง
 
6 7 8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
วันรัฐธรรมนูญ
มีรายการจอง
 
11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15
มีรายการจอง
 
16
มีรายการจอง
 
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
วันสิ้นปี

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

04 ห้องช่อกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 16 ธ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   16 ธ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวกุลธิดา ฤกษ์อุไร   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วาระการประชุม กิจกรรมวันคริสต์มาสห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP)
รายละเอียด

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   15 ธ.ค. 65 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นายศุภฤกษ์ กำลังเดช   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯศิลปะ
วาระการประชุม ซ่้อมดนตรีการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70
รายละเอียด

05 โดมอเนกประสงค์

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธาวรรณ งามศัพท์   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วาระการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการฟันดาบไทยโบราณ (โครงการนิทัศน์สังคมศึกษา)
รายละเอียด

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 11 ธ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ธ.ค. 65 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุทธาวรรณ งามศัพท์   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วาระการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการฟันดาบไทยโบราณ (โครงการนิทัศน์สังคมศึกษา)
รายละเอียด

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ธ.ค. 65 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ นายศุภฤกษ์ กำลังเดช   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯศิลปะ
วาระการประชุม ซ่้อมดนตรีการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70
รายละเอียด

04 ห้องช่อกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 05 ธ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ธ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสุพรรษา คำอ่วน   สำหรับแผนก งานงบประมาณ
วาระการประชุม การนำเสนอระบบเติมเงิน ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน โดยบริษัท Up solution
รายละเอียด

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุพัตรา เกตุสุข   สำหรับแผนก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วาระการประชุม กิจกรรมแนะแนวระบบ TCAS
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ