รายละเอียดห้องประชุม

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

จำนวนที่นั่ง 800 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3

แสดง

02 ห้องมวลกุหลาบ

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 1

แสดง

03 ห้องโสตฯ1

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้่น 3

แสดง

04 ห้องโสตฯ2

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 1

แสดง

05 ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จำนวนที่นั่ง 600 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

06 ศาลารวมใจ

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง

07 โรงอาหาร

จำนวนที่นั่ง 1000 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ