01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

จำนวนที่นั่ง 800 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 3

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม 01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ ***

02 ห้องมวลกุหลาบ

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 1

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม 02 ห้องมวลกุหลาบ ***

03 ห้องโสตฯ1

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้่น 3

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม 03 ห้องโสตฯ1 ***

04 ห้องโสตฯ2

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ ชั้น 1

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม 04 ห้องโสตฯ2 ***

05 ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5

จำนวนที่นั่ง 600 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม 05 ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ***

06 ศาลารวมใจ

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม 06 ศาลารวมใจ ***

07 โรงอาหาร

จำนวนที่นั่ง 1000 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม 07 โรงอาหาร ***