[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
SKP ห้องเรียนพิเศษ

SKP Link

fix
11
SKP สารสนเทศ

SKP แหล่งเรียนรู้


SKP Download

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงบประมาณ

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียน

รายงานประจำปี (SAR)

เว็บไซต์ทั่วไป
SKP วารสาร

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โดย : admin
เข้าชม : 13653
ศุกร์์ ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : Gifted


ประวัติความเป็นมา

 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี โดยท่านผู้อํานวยการวีรพงษ์ คล้อยดี ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนในทุกๆ ด้าน จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกของการเปิดห้องเรียนพิเศษในปีต่อๆ มา และในปีนี้เองโรงเรียนได้เข้ารับการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับอนุญาตให้เปิดห้องเรียนพิเศษทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้ปกครองและนักเรียน ให้ความสนใจ โดยมีจํานวนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 36 คน โดยโรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถโดยจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ทัศนศึกษาแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอกอยู่อย่างต่อเนื่อง
 ปีการศึกษา 2557 ท่านผู้อํานวยการสมชาย ฟักทอง และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย ได้ทําการพัฒนาห้องเรียนสําหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ จัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีโครงการที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 36 คน

 ปีการศึกษา 2562 ท่านผู้อำนวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ ได้ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยเพิ่มรายวิชาหุ่นยนต์ (Robotics) ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงมาจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยโรงเรียนให้การสนับสนุนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และชุดสื่อการเรียนหุ่นยนต์เลโก้ และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจนปรากฎผลความสำเร็จ นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล รายวิชาที่สอน
1 นายเทวราช ธรรมรักษ์วัฒนะ  วิทยาศาสตร์
2 นางสาววาเลนไทน์ อินทิยศ  วิทยาศาสตร์
3 นายศักดิ์ศิทธิ์ แสงอรุณ  คณิตศาสตร์
4 นายสิทธิพงศ์ บุญคง  คณิตศาสตร์
5 นายวศิล สุดใจ  หุ่นยนต์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จากวิทยากรภายนอก
   


 การเรียนการสอนรายวิชาหุ่นยนต์
   


 กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา "จาก STEM สู่ STEAM การเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21“ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท
   

 กิจกรรมค่าย “STEM GIFTED CAMP 2019” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม และ แก่งกระจานพาราไดซ์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

   4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 28 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก 24/เม.ย./2567
      ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/เม.ย./2567
      ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม 30/มี.ค./2567
      ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 27/มี.ค./2567
      ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 26/มี.ค./2567