หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : 28-06-65 หัวข้อ“ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์” บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรีกรณ์ไพบูลย์ จงกลวนิช (ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี รุ่นที่ 4 รุ่นบ้านใหม่ : OSKP04)
โดย : admin
อ่าน : 223
จันทร์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

    

    

ดูภาพเพิ่มคลิกเลย