ปฏิทินการใช้ห้อง

ตุลาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
มีรายการจอง
 
4
มีรายการจอง
 
5 6 7 8
9
มีรายการจอง
 
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
วันปิยมหาราช
24 25 26 27 28 29
30 31          

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

02 ห้องมวลกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสุพรรษา คำอ่วน   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม ประชุมนอกรอบสมาคมผู้ปกครอง ฯ
รายละเอียด

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

อนุมัติ28/09/2565 เวลา 10:32:14
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 65 เวลา 07:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 65 เวลา 09:00
ผู้ขอใช้ นายณัฐพล อินทร์กลัด   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
วาระการประชุม ตรวจ ATK เตรียมเดอนทางไปค่าย stem
รายละเอียด

02 ห้องมวลกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสิริภา แก้วโพธิ์   สำหรับแผนก งานบริหารทั่วไป
วาระการประชุม โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป
รายละเอียด

04 ห้องช่อกุหลาบ

อนุมัติ31/07/2565 เวลา 14:44:37
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสิทธินันท์ สุวรรณที   สำหรับแผนก งานกิจการนักเรียน
วาระการประชุม การประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด

06 สนามฟุตบอล

อนุมัติ28/09/2565 เวลา 10:32:27
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 65 เวลา 07:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม อบรมโครงการลูกเสือผู้นำสันติภาพ และลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียด

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

อนุมัติ28/09/2565 เวลา 10:33:09
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 65 เวลา 06:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร   สำหรับแผนก กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วาระการประชุม อบรมโครงการลูกเสือผู้นำสันติภาพ และลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 6 รายการ