ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5
วันพ่อ
6 7
มีรายการจอง
 
8 9
10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
วันสิ้นปี
           

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 หอประชุมกลิ่นกุหลาบ

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนภาพร แสนชมภู   สำหรับแผนก งานกิจการนักเรียน
วาระการประชุม ประชุมระดับชั้น ม.4 นำเสนอโครงงานระดับ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 1 รายการ